Marknadsföring

Nibe Frånluftsmodul FLM

Nibe Frånluftsmodul FLM

Nibe FLM Frånluftsmodul FLM är en frånluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk frånluft med bergvärme eller mark. Nibe FLM är avsedd för agtt dockas mot bergvärmepumpar typ Nibe F1125/1135/1145/1150/1245. Den inbyggda fläkten i Nibe FLM suger luft från husets våtutrymmen till återvinningsenheten. Här överförs energi till värmepumpens köldbärare som på detta sätt ökar i temperaturen och höjer värmepumpens värmefaktor. Även om värmepumpen inte är i drift lagras energin i mark eller i bergkollektorn och frånlufts energin tillvaratas på detta sätt maximalt. Värmepumpens dimensionering är inte bunden till luftmängden, utan effekten på värmepumpen kan anpassas optimalt efter husets storlek. Nibe FLM kan placeras direkt på Nibe F1145/F1245 och bildar då en komplett enhet. Nibe FLM kan även monteras fristående med konsoler(tillbehör) hängande på vägg. Fördelar. - Höjer temperaturen på inkommande köldbärare villket ökar verkningsgraden på värmepumpen. - Ger en komplett lösning av frånluft och mark/bergvärme. - Nibe FLM kan dockas till Nibe bergvärmepumpar oberonde av effektstorlek. - Frånluftsenergin akumuleras i marken. - Kollektorlängden kan vid behov minskas. - Enkel installation. - Automatisk avfrostning. - Hög fläktkapacitet och låg ljudnivå med hjälp av den energieffektiva likströmsfläkten.

Pris: 13000.00 kr


Länk till produkten: http://www.vvsobadrum.se/

Dela annons

Varken Nässjötorget.se eller butikerna kan hållas ansvariga för felaktig information.
Det är informationen på butikens webbplats som gäller.

Produkten lades ut av:

VVS Home AB Kontakta företaget

© 2014 Johansson & Winge AB - www.jw-it.se - Kontakta oss - Marknadsföring - Sitemap - Cookies - kopochsalj.jw-it.se